Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

tisdag 19 augusti 2008

Vad är lycka?

Jag tror att det är lönlöst att söka efter lyckan i sig självt ty den kommer alltid att undgå att fångas. Lycka ser jag snarare som en bieffekt av andra faktorer i livet som man strävar efter. Det är ungefär som att tvinga sig själv att sova. Det är först när man slappnar av och börjar tänka på annat man kan somna.
o
En viktig sådan faktor är att finna en mening i sitt liv, att finna sin "plats" på jorden. Att uppleva sig självförverkligad eller åtminstone känna sig trygg på en väg till självförverkligande; andlighet. Ett annan viktig faktor kan vara trygga relationer, barn och familj, ett vettigt och meningsfyllt jobb, en insprirerande fritidssyssla, etc.
o
Så att jaga efter lyckan för att man har avsaknad av den är dömt att misslyckas; det är för vagt och abstrakt. Det är bättre att konkretisera med tydliga livsmål. När dessa väl har uppnåtts kan resultatet bli en mer eller mindra varaktig känsla av lycka. Men kruxet är att man inte heller får vara fixerad vid den eventuella bieffekten "lycka". Lust för resultat är kungsvägen till misslyckande. Så mitt råd är att skapa sig konkreta mål (och delmål) i sitt liv, saker som man vill uppnå och som känns meningsfulla, samt att slappna av och ha förtröstan över att de kommer att bli uppfyllda.

Buddismen anser att det är fåfängt att sträva efter att hitta lycka i saker som i sin natur är förgängligt. Allt sammansatt anses vara offer för upplösning.

Men bara för att den fysiska tillvaron är förgänglig innebär det inte att den är maya, en ren illusion. Vad som är illusion är vårt förhållningssätt till den. Vi finns inkarnerade på denna jord av en viss anledning. Syftet är inte enbart att nå en kontakt med det gudomliga, med sin Sanna Vilja, utan även nå kunskap om vilken uppgift man har i jordelivet. Detta är en stor skiljelinje mellan västerländsk och österländsk mystik.

Den ”mästare” som först gjorde mig uppmärksam på denna sanning var psykiatrikern Viktor Frankl, vilket utvecklade en psykoterapi, den s.k. ”logoterapin”, vars mål det var att finna en mening i patientens liv. Senare har mina egna livserfarenheter och den ”initiatoriska processen” bekräftat Frankls teser.
o
Utan att gå in på detaljer vet jag ganska väl vilket som är min uppgift här i livet. Några gånger har jag avvikit från denna raka och smala väg, pga brist på motivation. Samtidigt har jag känt en längtan någonstans efter att vandra min sanna väg igen och därav känt mig tidvis ganska deprimerad (själens mörka natt). När jag väl till slut har hittat min motivation igen att vandra längs min utstakade ödesväg så har jag upplevt mitt liv åter fyllas med mening och känt betydligt mer lycka i alla aspekter av det.
o
S.R.

Inga kommentarer: