Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

måndag 15 mars 2010

En försoningens tid är (väl)kommen

o

Idag läste jag en intressant och välskriven blogg författad av Tommy Westlund, grundaren av Sodalitas Rosae+Crucis et Solis Alati (S.R.C. & S.S.A.) och en av grundarna till Alkemiska Akademin. I denna blogg kommenterade han James Camerons nyaste alster Avatar, en film som jag ännu inte har haft förmånen att se. Jag har förstått att många esoteriker har tagit denna film till sina hjärtan med anledning av dess påstådda andliga innehåll. I detta science fiction epos kunde Tommy uttolka ett budskap som talade för försoning och enhet mellan olika splittrade smågrupper för att samla kraft mot det rådande etablissemanget för ett nytt andligt paradigmskifte. Han gjorde en parallell till det rådande tillståndet inom det esoteriska samfundet, något som jag själv betecknar som ”Rosornas Krig”, och manade till samförstånd. Låt mig citera det väsentliga i Tommys budskap:
På samma sätt är det i Stockholm, i Sverige och vidare ut över jorden i andligt praktiserande grupper. Alla vill se sig som kungar och drottningar i sina egna små riken men de är alla för små för att ett paradigmskifte mot en helare värld ska kunna infinna sig. Och när alla dessa småkungligheter sätter sig själva och sin gruppering på en piedestal, eventuellt blandat med en upplevelse av misslyckande och ensamhet då gruppen/läran ej tilltalar en större skara människor, så föds avundsjuka och illvilja även mot dem som jobbar för samma sak. Så vad kan vi göra? Ja, det är enkelt, men ändå för människan så svårt. Vi måste lämna våra sårade egon, misshandlade av eoners oförätter och övergrepp och gå samman och känna våra hjärtan läkas när vi tillsammans tjänar skapelsen. I mötet med varandra kommer tron att det vi gör har någon betydelse och med tron kommer hoppet och så det största av allt – kärleken. De olika samhällen i Avatarfilmen går samman och enhetens kraft kan som sagt uträtta mirakel.

Husalkemisten sänder härmed ett upprop till vänner och ovänner, alla ni som med era hjärtan i hand söker heliggöra vår skapelse, kom låt oss verka tillsammans!
Jag välkomnar dessa visdomsord från Tommy. Jag instämmer också till fullo med hans inlaga och de som har följt den här bloggen kanske minns att jag skrev något i samma anda för snart ett år sedan. Här sade jag bland annat att vad som sannerligen krävs är:
...en anda av förlåtelse; i sann kristen agape. Såsom vi har förhoppning att ni skall förlåta oss, skall vi förlåta er. I en anda av samförstånd och kärlek skall Osiris sargade kropp av Isis åter förenas till ett, inte nödvändigtvis i det fysiska utan snarare till anden. Vi måste låta allt som har varit höra det förgångna till. Liksom den föregående avspjälkningsprocessen för drygt hundra år sedan bidrog till en positiv eller kreativ utveckling av Gyllene Gryningens tradition så är jag säker på att vi även idag kommer att föra denna ännu vidare och längre, tillsammans och var för sig. Även om vi har olika synsätt i hur denna reformation skall tillämpas i detalj är vi fortfarande barn av samma 111 strömning. Förutsättningen för denna gynsamma utveckling i Sverige är dock ömsesidig respekt och ett erkännade av varandras rätt att tolka vår traditions öde utifrån våra respektive unika utgångspunkter. Inte minst måste vi odla detta samförstånd av hänsyn till våra respektive medlemmar och till alla som söker sig till våra respektive Tempels portar.
Under det senaste året har jag känt i egregoren och strömningen att en läkande kraft allt starkare har fått verka allt mer obehindrat. Jag kanske endast inbillar mig eller har blivit offer för sentimentalt önskedrömmande. Men jag hoppas verkligen inte det och Tommys inlägg verkar uttrycka en ärlig vilja till försoning. Frågan är nu vilket nästa steg är i denna försoningsprocess i vårt eget avlånga land? Kanske kommer något att inträffa tills närmaste Kristihimmelsfärds-helg? Den som lever och hoppas får se.

S∴R∴

tisdag 9 mars 2010

The Freemasonic origins of the Golden Dawn

o

Freemasonry forms an important part of the Golden Dawn tradition. The founders, Dr. William Wynn Westcott, Dr. William Robert Woodman and Samuel Liddell MacGregor Mathers, where all high ranking Master Freemasons. They were all also initiated into the Holy Royal Arch and belonged to several other Freemasonic Rites. They were also high ranking members of the freemasonic research lodge or Rosicrucian organisation called Societas Rosicruciana in Anglia, or S.R.I.A. for short.

W.W. Westcott dressed up as the Supreme Magus of the S.R.I.A.

Their predecessors Kenneth MacKenzie (who wrote the Royal Masonic Cyclopedia), Fredrick Hockey and Adolphus F.A. Woodford, all had the same firm freemasonic foundation. And each and everyone of these English gentlemen somehow connected to the mysterious Cypher Mss. of the Golden Dawn. Therefore it is not strange that there is lots of evidence of freemasonic origins seen in the Golden Dawn tradition and its symbolism.

Looks familar? Actually this gentleman is not happy
because he
s the Hierophant of a Golden Dawn Temple
but instead
the First Principal of a Royal Arch Lodge

The ritual structure of each Grade follows exactly the one found in freemasonic lodges. Each Grade has its opening and closing, and admission or advancement ceremony in between. Even the traditional staff of seven officers has its direct equivalence in traditional Blue Lodge or Craft Masonry. This has all been clearly analysed by the Swedish scholar on esotericism and freemasonry, Henrik Bogdan, in his doctoral thesis From Darkness to Light: Western Esoteric Rituals of Initiation.

Sceptre heads of the three Principals of the Royal Arch

Although the majority of the Grade Ceremonies of the Golden Dawn are quite distinct as to the actual contents from all known freemasonic degrees, its Neophyte Grade still bears very strong marks and obvious similarities to the First Degree of Craft Freemasonry. It clearly shares a theme with the Apprentice Degree, the journey from darkness to light. In the consequent binding with the rope, hoodwinking, swearing of an obligation (with dire consequences if breached), the circumambulations performed, the threatening at sword point, the symbolic drawing of blood, etc., you will see a striking congruence here.

The three Principals of the Royal Arch armed with their Sceptres

Then there is the symbolism of the Neophyte Hall itself; the double cubical altar, the two Pillars – as in freemasonry often in the Golden Dawn referred to as Yachin and Boaz – the Dais with the Chiefs of the Temple, the preferred black and white tiled floor, the Quarters (points of the compass), etc. Considering this symbolism you will find that it all has freemasonic origin. Furthermore, you will find all of this symbolism summarized in the Trestle Boards of freemasonry. The Neophyte Hall of the Golden Dawn may bee seen as a three-dimensional “trestle board”, i.e. a place where the freemasonic symbolism takes a new and vivid life.

A Royal Arch Lodge

In short, I feel compelled to conclude that if freemasonry may be likened to a beautiful tapestry, then the Golden Dawn is what’s actually behind the Veil of the Sanctuary when it is finally rendered.

When you look beyond the three Craft Degrees of Entered Apprentice, Fellow Craft and Master Mason, such as the Royal Arch, the Scottish Rite, the Swedenborgian Rite, Egyptian Freemasonry, the S.R.I.A., etc., you will find even more evidence of the cross-polonisation between the Golden Dawn and freemasonry. The Grade system is almost directly taken from the S.R.I.A., or rather its predecessor of the Gold und Rosenkreutz Orden, which also at the time of its existence regarded itself to be a high degree system of freemasonry. The structure of a First, Second and Third Order, and the title of Chief, Second and Third Adepts is directly borrowed from the S.R.I.A., as is also the prototype for the Vault of the Adepti.

A Royal Arch double-cubical altar

The use of Greek names for the Officers, such as Hierophant, Hegemon, Hiereus, etc., is taken from the Egyptian Freemasonic Rite of Misraïm. Another example is the robes, or ceremonial cloaks, and wand designs use by these said Officers, which are taken from the Royal Arch and to some extent from the S.R.I.A, although modified somewhat when it comes to colours, even though they are quite similar also in this respect. And this is where we will linger for a moment.

The Sceptre of the Supreme Magus of the S.R.I.A.

If you watch the Sceptre of the Supreme Magus, as held in the hands of W.W. Westcott in the previous black and white photograph, you will notice the awfully recognizable design of it. It may best be described as a cross-over between the Lotus Wand and Fire Wand of the Golden Dawn tradition. Somehow this sceptre from the S.R.I.A. became the model for these two wands of the Golden Dawn, to be vielded by the Lesser Adept.

The Lotus Wand of David Edwards
of the Order of the Cubic Stone


Furthermore, looking at the pictures taken from Royal Arch Freemasonry you will notice a striking similarity between two of these pictured sceptres and the ones used by the Hierophant and the Hegemon. These three peculiar designs belongs to the so-called three “principals” of the Royal Arch, the Officers or Chiefs jointly leading the Royal Arch Lodge. The crown-headed sceptre is associated with the First Principal, Zerubbabel or Prince of Jerusalem, dressed in red. The mithre-headed sceptre is associated with the Third Principal, Joshua or High Priest, donned in light blue. Lastly the Second Principal, Haggai or the Prophet, is given the sceptre headed by the all seeing eye, attired in a dark violet.

The Fire Wand of William Butler Yeats

While the crown-headed sceptre of Zerubbabel found its way into to the hands of the red cloaked Hierophant, who governs the Hall of the Neophytes with his Sceptre of Power, and as the mitre-headed sceptre of Joshua were seized by the white robed Hegemon, what then became of the sceptre of the all-seeing eye of Haggai? I believe the Second Principal is to be associated with the Hiereus (the second in command between the Hierophant and Hegemon) dressed in a black mantle, who now has been armed with the Sword to bar off any unwanted forces by the power of Geburah or Severity.

The Lamen of the Sentinel

This all seeing eye of God has its ancient origin in the Eye of Horus, and as a matter of fact the god-form of Horus is traditionally associated with the office of Hiereus. The symbol of the Eye itself found its way into the Sentinel’s Lamen, who in a way assists the Hiereus in keeping out any unwanted company from the Hall; he is the equivalent of the freemasonic Tyler.

The Sceptre of the First Principal of the Royal Arch

So it seems that the Holy Royal Arch forms a particular important source or inspiration for the Golden Dawn tradition, above all other freemasonic rites. This is also evidenced in the important side lecture written by S.L. MacGregor Mathers on the Twelve Signs and the Twelve Tribes of Israel, which is based upon the twelve banners of Royal Arch Freemasonry.

The Sceptre of the Third Principal

So it has been proven beyond any doubt that freemasonry and its symbolism makes an important part of the Temple symbolism of the Golden Dawn. When the Hermetic Order of the Golden Dawn was formed in 1888 this connection wasn’t any where near a foreign concept as it is today, when many are trying their very best to separate them two apart. I would dare to say that the Golden Dawn was created within a freemasonic context considering the founding fathers of this tradition and the “up to your face” evidence contained in the symbolism of the Hall of Neophytes. Thus parts of the lineage of the Golden Dawn lies in freemasonic bodies such as the Royal Arch and the S.R.I.A.

Hierophant’s Sceptre
as drawn by
George Pollexfen

This connection between freemasonry and Rosicrucianism was even more intimate in 1777 as the Gold und Rosenkreutz Orden considered itself to be a direct extension of the Craft Degrees; to enter the Gold und Rosenkreutz you had to be a Master Mason. The Gold und Rosenkreutz considered freemasonry as an outer court to its own Order, and claimed that rosicrucians originally created freemasonry for this purpose in the 15th Century. This freemasonic requirement for membership was also the case with the S.R.I.A.

Hegemon’s Sceptre
as drawn by George Pollexfen

As the 1777 general reformation of the Gold und Rosenkreutz merged freemasonry with Rosicrucianism, the 1888 general reformation of the Hermetic Order of the Golden Dawn made them independent from each other, as now women were allowed to become initiates in the same fashion as in Egyptian Freemasonry. In my opinion the Neophyte Grade were added to the old Rosicrucian Grade system, which originally started at the level of Zelator or Juniorus, to compensate for the lack of the freemasonic degrees. As before freemasonic initiation into the Craft Degrees served as a preparation for admission into Zelator or Juniorus, now the Neophyte Grade served the same purpose. And remember the striking similarities pointed out between the Neophyte Grade, its symbolism of both ritual props and ceremony, and the First Degree of Entered Apprentice. This is clearly no coincidence.

S∴R∴

måndag 1 mars 2010

The Golden Dawn and self-initiation

o

The concept of self-initiation (abbreviated as “SI”) is a relatively new phenomenon in the Golden Dawn community. However, this has not always been the case amongst other organizations. The biggest “rosicrucian” organizations of them all, the Rosicrucian Order, A.M.O.R.C., has used self-initiation as an integral part of their preparatory work at the level of “Atrium” since the 1920’s, rituals who are supposed to be performed at the “home sanctum” of the individual member. But in the world of the Golden Dawn this has for almost as long a time been a fundamentally foreign idea.

In the early 20th Century when the Golden Dawn flourished in different avenues, such as the Stella Matutina, the Alpha et Omega and Fellowship of the Rosy Cross, the concept of Temple initiation in the Outer Order was part and parcel of the hallmarks of the Golden Dawn tradition. In this respect the Golden Dawn was quite freemasonic in its outlook on initiation and lineage.

This attitude was soon to be changed however since most of these Temples closed their activities in the 1940’s (Alpha et Omega) and 1970’s (Stella Matutina). Israel Regardie, himself an initiate of the Stella Matutina in the 1930’s, introduced the concept of self-initiation in the Golden Dawn tradition already in his scholarly introduction to The Golden Dawn: The Original Account of the Teachings, Rites & Ceremonies of the Hermetic Order of the Golden Dawn, written in 1937. But it was first heard of being practiced through the confessions of the two founders of the Order of the Cubic Stone, a Crowleyan Golden Dawn hybrid organization which saw its heyday in the 1960’s. Both of the founders, David Edwards and Robert Turner, published journals containing their self-initiatory workings through the Outer Order and into the 5°=6° Grade of Adeptus Minor.

Israel Regardie was the single individual who not only introduced the idea but also popularized the concept of self-initiation in the Golden Dawn community. This idea is expressed in both his editions of the Golden Dawn curriculum, the aforementioned The Golden Dawn, originally published in four volumes during the late 1930’s and early 1940’s, and the latter The Complete Golden Dawn System of Magic, published in 1984. Especially the latter title is a clear proponent of this idea and expounds upon it further.

It seems as if Regardie proposed the idea that his own development of the so-called “Opening by Watch-Tower” ritual was to be substituted for the Outer Order Elemental Grades of the Golden Dawn. It has been suggested that in his opinion this highly potent ritual resumed the entire Outer Order process and therefore could be used as a self-initiation ritual into the Golden Dawn. He also used this formula on his closest student, Cris Monnastre, who would perform this ritual hundreds of times until he found her eligible for advancement into the Adeptus Minor or 5°=6°.

However, it has also been suggested that Regardie didn’t believe it was possible to self-initiate into the 5°=6°. Thus in time for her initiation in 1982 into the Adeptus Minor level Regardie himself initiated her into the 5°=6°, in a fully consecrated Vault of the Adepti. This event also sparked the resurrection of the Hermetic Order of the Golden Dawn in America in the early 1980’s.

Since then this idea has been thoroughly ingrained into the modern mind of the Golden Dawn student, that it is possible to self-initiate through the Outer Order grade system, but not into the Adeptus Minor. But I ask if this is a fact or simply a token of wishful thinking, or simply has become necessary only because of the fact that there weren’t any known initiating Temples to be found anywhere in the world at the turn of the late 1970’s?

Personally I have a firm belief when it comes to the concept of self-initiation and I have written elsewhere on this blog regarding the pros and cons of SI (as well as of astral initiation). But I believe it’s time for me to develop this thinking a little bit further. As it seems, the truth is seldom in black and white.

First of all, I don’t believe it’s possible to become a Golden Dawn initiate simply by the aid of self-initiation. The Golden Dawn tradition sets its own criteria of who is considered to be an initiate and who is not. It plainly says that you need an initiator to become fully initiated. Compare with Freemasonry. You will never become a Freemason just by performing the Blue Lodge grades solo, by yourself. Why anyone would even consider calling himself a Golden Dawn initiate if not being initiated by a Golden Dawn Order is beyond my comprehension.

However, you may become a Golden Dawn Magician, i.e. a Ceremonial Magician who works within the Golden Dawn tradition. And there are lots of these magicians around who has never seen the insides of a Golden Dawn Temple, but still deserves my deepest respect as a fellow magician.

But one has to make a clear distinction between an initiate and a non-initiate nevertheless. The former is part of a greater egregore and current, besides having access to centuries old oral traditions and unpublished documentation, which aids him in his spiritual unfoldment, the latter has only himself to resort to and published literature. Even though it is possible to tap into the Golden Dawn current by the simple use of its ceremonies of Theurgy and symbolism, this cannot be compared to becoming a part of that current through ritual group initiation. And the current of the Golden Dawn is mighty indeed! So it’s no surprise that it spills over to non-initiate practitioners of the Golden Dawn system of Magic.

Thus in my opinion self-initiation may never become a legitimate substitution for Real Temple Initiation. But it is the second best option if you want to spiritually emulate states of consciousness which approximate that of Temple Initiation. It definitely is a much better option compared to so-called “astral initiation”, in the case of a student of the Golden Dawn lacking the ability or possibility to receive classical Temple initiation.

In both classical Temple initiation and self-initiation you basically involve three levels or planes of existance, commonly referred to as the physical, etheric and astral. These three levels are involved in all forms of Ceremonial Magic and Theurgy (or at least should be) to be successful. There is the physical movement and direct manipulation of nerve current, and then there is the energetic manipulation of the etheric double or Sphere of Sensation (aura) using the subtle energy called “prana” or “qi” in the eastern traditions, or “pneuma”, “ruach”, and “L.V.X.” in the western, and then lastly there is the emotional and spiritual (i.e. astral) impact.

In ritual magic, of which initiation plays an important part, the focus lies in the physical and energetic bodies (the Sphere of Sensation) through the transmission of magical current, but it has also a profound spiritual and emotion effect because of this current (which passes through the astral from the causal-spiritual) and especially the ritual drama which forms emotionally charged concepts or thought forms in the mind. The ritual also creates a portal into the astral realm, the particular plane or dwelling place of the force invoked. This astral realm may be reached and researched through the use of certain symbols contained in the ritual. Thus in self-initiation one has to combine ritual magic and energy manipulation with inner visionary work.

But I believe the modern approach, which has been suggested in the wake of Regardie’s publications, to solitary perform the actual initiation ceremonies directly or from his books is a bad way to approach this subject, even if Regardie himself initially suggested that the self-initiating student should visualize the entire rituals in his imagination. Even though Golden Dawn initiation rituals may be performed by fewer officers than the required per the ritual instructions, and thus become modified to suit the number of present Officers, it always must at least have the initiator present for it to be a real Temple Initiation. Thus in classical G∴D∴ (and R+C) initiation, the initiate needs the initiator (the significant “other”).

But this aside, there is a lot a solitary magician can do to approach the Golden Dawn current. The initiation rituals may be emulated without taking resort to performance to the letter as they are presented in Regardie’s books. Thus with self-initiation I would recommend a simpler approach:
  1. Invocation of the forces attributed to the Sephiroth in succession. At the level of Malkuth (attributed to the Zelator 1°=10° Grade) the self-initiate should regularly invoke Earth and the Earth Triplicity of the Zodiac, through the use of the Pentagram Ritual. At the level of Yesod (attributed to the Theoricus 2°=9° Grade) he should instead invoke Air and the Airy Triplicity of the Zodiac, as well as the Planet of Luna (and also the transcendent twin of Saturn). At the level of Hod (attributed to the Practicus 3°=8° Grade) he should now invoke Water and the Watery Triplicity of the Zodiac, as well as the Planet of Mercury (and also the transcendent twin of Jupiter). Lastly to finish off the self-initiation cycle through the Elemental Grades he should at the level of Netzach (attributed to the Philosophus 4°=7° Grade) invoke the Element of Fire and the Fiery Triplicity of the Zodiac, as well as the Planets of Venus and Mars. David John Griffin’s little gem The Ritual Magic Manual: A Complete Course in Practical Magic is a perfect primer for this kind of SI work.
  2. This is then to be combined with path-workings in a similar style to the ones presented in Dolores Ashcroft-Nowicki’s The Shining Paths, but re-written to better incorporate the symbolical journey made by the candidate through each Path of the Golden Dawn initiatory system (in where each Tarot Trump plays an essential part). Vital ritual components from the actual initiation ceremonies may (and should) be integrated with this, for example a solitary version of the openings and closings of the Grades, and some important (but simplified) movements done to emulate the ritual drama of the advancement ceremony. But the emphasis should be made on the astral vision and inner journey when it comes to the traversal through the Paths upon the Tree of Life.
  3. Furthermore, to ingrain and activate (in the Sphere of Sensation or aura) the different diagrams used throughout the rituals, the self-initiate should regularly meditate upon them. Here also the self-initiate could open and close the session as per the description of the Elemental Grade to further advance the level of working.

This combined use of ritual invocation, and meditation, as well as the type of path-working rituals as has been suggested, can create a spiritual environment which may elevate the soul to a level approximating that which is supposed to happen in a Real Temple Initiation. In rare instances it may even make someone a “Practicus” or “Adeptus Minor”, but perhaps not valid in an Order context. If you want peer recognition, traditional Temple initiation is the only way to go. But there is more to Temple initiation than mere peer recognition. But that is another story worth of its own essay.

Regarding Israel Regardie’s recommendation to use the Watchtower Ritual as a substitute for the Elemental Grades, I agree with many modern Adepts of the Golden Dawn that it is a bad recommendation. But in my opinion it is not because of the actual Elemental forces being invoked together per se but primarily because of the innate 5°=6° nature of that ritual. So properly speaking the Watchtower Ritual may be used as a self initiation ritual into the Adeptus Minor 5°=6°, in a last phase of self-initiation, more than to the Elemental Grades. Another reason for leaving that ritual for last is because of its sole emphasis on the Enochian aspect of Golden Dawn Theurgy. For the similar reasons I would also leave out any Enochian Calls through the self-initiatory process of the Outer Order, as these workings properly are introduced at the level of the Second or Inner Order.

For the Elemental Grade self-initiations I would recommend the use of the Greater Pentagram Rituals (meaning the use of the individual Pentagrams from the Supreme Ritual of the Pentagram) in the manner as these are used by the Hierophant in each opening of the Grades of Zelator 1°=10°, Theoricus 2°=9°, Practicus 3°=8°, and Philosopus 4°=7°. Even if the actual use of these Pentagrams used to be reserved for the Adepti Minori, the self-initiate must take the role as the Hierophant himself, hence he must himself perform them even if it is “beyond” his level or Grade.

For the initial Neophyte level of self-initiation I would recommend a thorough study of the Neophyte formulae of the Magic of Light, as suggested in “Ritual Z-2”, and especially under the heading of “Shin – Spiritual development”. This ritual emulates the admission ceremony of Neophyte 0°=0° and serves to be a species of “self-initiation” ritual of the Adeptus Minor to reach his Augoeides or Higher Self. Therefore it is likewise a very good ritual to perform for the purely self-initiating student. This should be combined with the regular peformance of the Lesser Invoking Ritual of the Pentagram which is especially attuned to the 0°=0° formula.

In the instance of the “Ritual Z-2” the Higher Self or Divine Genius takes the role as the initiator. This is also the attitude which must be held by the self-initiate in general. He mustn’t allow himself to relegate or debase his workings with the notion that he himself is the one doing the initiation. Therefore the very word “self-initiation” is misattributive of the goal of initiation; to facilitate the union between the ego or mundane self and the Higher Self or Divine Genius.

For the Portal of the Vault of the Adepti, the lowest level of Inner Order work, I would recommend a regular performance of the Supreme Invoking Ritual of the Pentagram, as it invokes the Element of Spirit crowning the work of the Outer Order. The self-initiate may also incorporate essential portions from the opening of the Portal of the Vault of the Adepti, such as the manifestation of the Word (Paroketh) and the use of the abbreviated “Enochian Call” used in the Stella Matutina version of the Portal Grade Ceremony. A corresponding path-working may be worked out through the Path of Samekh, the Archer, in a similar manner as with the Elemental Grades. There are also lots of highly illuminating alchemical and other diagrams contained in that ritual well worth meditating on.

I also want to stress the importance of the reintegrating process contained in the Portal of the Vault of the Adepti through the dominion of the Spirit or Akasha. Working through the Elemental Grades, the self-initiate subjects his psyche and sphere of sensation to a phase or process of disintegration, likened to the Solve stage of alchemy. In this phase each of the Elements and elementary parts of one’s make-up is isolated, analysed and purified separately. This disintegration may also be likened to a putrefaction, “blackening” or alchemical nigredo.

On the other hand, the process initiated by the influence of Elemental Spirit starts the succeeding phase which in alchemy is called Coagula, reintegration and union. This may also be likened to the stage of albedo, or “whitening”.

So it is imperative not to end the self-initiatory process at the level of Philosophus or Fire. Even if all of the Elements have become activated in the Sphere of Sensation, at the level of Philosophus, they are still being held apart there. There is also the need of infusion of Spirit or Akasha in the Sphere of Sensation to complete the alchemical process. In the original Golden Dawn Order from 1888, prior to the manifestation of the Second Order (the Rosae Rubeae et Aureae Crucis or R.R. et A.C.) in 1892, or as we know it today, equipped with the Vault of the Adepti et al, the level of Portal or Spirit was all that could be transmitted to the initiate. Initiation into the Element of Spirit was the end station of the journey. This is also the end station in the journey of the self-initiate.

Still I wish to make it perfectly clear that the mere performance of these Pentagram Rituals, path-workings and meditations on diagrams doesn’t make anyone a Golden Dawn initiate regardless of level of spiritual attainment. It may however make you an initiate of the Sephirah according to the Rosicrucian system of initiation, according to the Tree of Life, which would make the self-initiate the equivalent of that Grade held by a Golden Dawn initiate. And according to the general view held by Adepts in the Golden Dawn community, including Israel Regardie and with which I concur, the highest level a self-initiate may reach in the context of the Golden Dawn tradition is at the Veil of Paroketh.

And in the final analysis this is not so bad in my opinion. The goal is the transmutation of the base matter of the student, and both Temple initiation and self-initiation is effective tools to reach this goal of transmutation, although the latter solitary path is more arduous and hazardous, and doesn’t reach as far as compared to the former.

This doesn’t mean that it is impossible to reach Tiphareth and the Sephiroth beyond solely by self-initiation. But it is extremely difficult to pass beyond the Veil as it requires a combination of dedication, very hard work and exceptional talent, but beyond anything else the direct intervention of the Divine Grace (i.e. good “luck”). It may be compared to casting dice; you have to be a good gambler to be able to rend the Veil of Paroketh. It may be compared with the alchemists searching for the Philosopher’s Stone without access to initiation into Hermetic Alchemy; they can only receive the wisdom necessary to reach the Summum Bonum by the Grace of God (Ora et Labora). Initiation however by-passes this as the sacred knowledge has already been received and is contained within the uncorrupted traditions and the power of spiritual lineage.

A final observation, which I already hinted at in my discussion on the “Ritual Z-2”, and the last paragraph when I wrote “solely by self-initiation”. Who in the Golden Dawn cannot (or mustn’t) be a self-initiate to properly activate the current? I mean, even if you have the privilege of being a member of a Golden Dawn Temple (and there are lots of these today), going through all initiations in the traditional fashion, this won’t necessarily make you a part of a Grade spiritually speaking just like that. It takes hard work on your own to reach a supposed Grade.

Initiation literarily means “to start”, i.e. to initiate a process of unfoldment. To properly unfold the initiate he has to work with spiritual exercises and rituals by himself, under the guidance of the initiated current within the context of the egregore. I hold that, in the optimal situation, to belong to a Grade means that a process is alive and dynamic which has been initiated by the advancement ceremony and which finally ends with the initiate becoming attained of that Grade (by individual hard work), just prior to taking his next advancement.

So it boils down to the fact that there shouldn’t be any significant outer difference when one scrutinizes the actual individual work being done by the self-initiate and the regular Temple initiate; the only difference being the lack of traditional full and physical Temple initiation. Classical Temple initiation is not a jolly free ride which makes individual work reduntant. On the contrary it necessitates personal hard work to cultivate the seeds sown by the initial admission or advancement ceremony.

To summarize this discussion, there are lots of suggestions and directions in the above paragraphs for the aspiring self-initiate if he dares to look for them. An aspiring self-initiate shouldn’t worry about anyone criticizing him for using Inner Order techniques, such as the “Ritual Z-2” or the Pentagram and Hexagram Rituals, Rituals “B” and “C” respectively. As a self-initiate he is bound to use them and more advanced formulae to successfully self-initiate himself. But let him stay away from implementing the Enochian stuff, as contained in Rituals “H”, “S”, “T”, “X”, “Y-1”, and “Y-2”, into his regimen of self-initiatory discipline until he has reached the final level of Portal of the Vault of the Adepti and started to work properly with the ritual of the Opening by Watch-Tower.

The self-initiate should however try to stick to the symbology pertaining to the Grade he wishes to emulate. I.e. he shouldn’t use the Watchtower Ritual already in the Outer Order process as it incorporates specific 5°=6° Grade formulae pertaining to the Vault of the Adepti. He should wait with that until the last stage of his work. If the self-initiate wants to use the Elements in unison, may I suggest instead using the Supreme Pentagram Ritual. However, I would recommend the self-initiate saving that for the Portal of the Vault of the Adepti SI ritual.

For the 0°=0° SI ritual, I would recommend using the “Z-2”. For the Elemental Grades I would recommend using solo versions of the openings and closings, and to use important portions from each Elemental Grade (breaking them up in a similar fashion like the “Z-2”), combining this with path-workings and meditations on the diagrams contained in each ritual. I would also admonish the aspiring Golden Dawn self-initiate not to incorporate foreign (non G∴D∴) elements (such as from Crowley-Thelema) if he wants to attune to the Golden Dawn current.

I would like to close this essay with some thoughts I have had recently regarding a modern classic penned by John Michael Greer entitled Circles of Power: Ritual Magic in the Western Tradition. It has been suggested that this book and its instructions may be used for Golden Dawn self-initiation. In the pages 58-62 of this book the author covers the use of the different Openings and Closings which may be utilized for SI work, using the pentagram ritual. Greer distinguishes between three different openings and closings which he refers to as the “first”, “second” and “third” degrees.

I quite recently acquired a copy of this book by Greer so I haven’t had the chance of reading it yet in full. But reading the first two chapters of this book it really looks promising and could at last replace the old time favourite self-initiation book Modern Magick: Eleven Lessons in the High Magickal Arts by Donald Michael Kraig. Also skimming through the said pages 58-62, and some preceding them, it becomes clear that Greer adheres to the Stella Matutina model of First, Second and Third Degrees:

First Degree: Neophyte 0°=0° up to Philosophus 4°=7°, i.e. Malkuth.

Second Degree: Portal of the Vault of the Adepti, i.e. Yesod.

Third Degree: Adeptus Minor 5°=6°, i.e. Tiphareth.

This is an interesting observation and I would bet my money that Greer’s model of self-initiation more links the self-initiate to the Stella Matutina egregore and current, rather than to the currents of the original Golden Dawn and Alpha et Omega egregores. Nevertheless, it seems to be a very interesting book and I look forward to reading the rest of it. Perhaps I will return to it here on my blog and make a full review after I have finished my reading.

S∴R∴