Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

måndag 15 mars 2010

En försoningens tid är (väl)kommen

o

Idag läste jag en intressant och välskriven blogg författad av Tommy Westlund, grundaren av Sodalitas Rosae+Crucis et Solis Alati (S.R.C. & S.S.A.) och en av grundarna till Alkemiska Akademin. I denna blogg kommenterade han James Camerons nyaste alster Avatar, en film som jag ännu inte har haft förmånen att se. Jag har förstått att många esoteriker har tagit denna film till sina hjärtan med anledning av dess påstådda andliga innehåll. I detta science fiction epos kunde Tommy uttolka ett budskap som talade för försoning och enhet mellan olika splittrade smågrupper för att samla kraft mot det rådande etablissemanget för ett nytt andligt paradigmskifte. Han gjorde en parallell till det rådande tillståndet inom det esoteriska samfundet, något som jag själv betecknar som ”Rosornas Krig”, och manade till samförstånd. Låt mig citera det väsentliga i Tommys budskap:
På samma sätt är det i Stockholm, i Sverige och vidare ut över jorden i andligt praktiserande grupper. Alla vill se sig som kungar och drottningar i sina egna små riken men de är alla för små för att ett paradigmskifte mot en helare värld ska kunna infinna sig. Och när alla dessa småkungligheter sätter sig själva och sin gruppering på en piedestal, eventuellt blandat med en upplevelse av misslyckande och ensamhet då gruppen/läran ej tilltalar en större skara människor, så föds avundsjuka och illvilja även mot dem som jobbar för samma sak. Så vad kan vi göra? Ja, det är enkelt, men ändå för människan så svårt. Vi måste lämna våra sårade egon, misshandlade av eoners oförätter och övergrepp och gå samman och känna våra hjärtan läkas när vi tillsammans tjänar skapelsen. I mötet med varandra kommer tron att det vi gör har någon betydelse och med tron kommer hoppet och så det största av allt – kärleken. De olika samhällen i Avatarfilmen går samman och enhetens kraft kan som sagt uträtta mirakel.

Husalkemisten sänder härmed ett upprop till vänner och ovänner, alla ni som med era hjärtan i hand söker heliggöra vår skapelse, kom låt oss verka tillsammans!
Jag välkomnar dessa visdomsord från Tommy. Jag instämmer också till fullo med hans inlaga och de som har följt den här bloggen kanske minns att jag skrev något i samma anda för snart ett år sedan. Här sade jag bland annat att vad som sannerligen krävs är:
...en anda av förlåtelse; i sann kristen agape. Såsom vi har förhoppning att ni skall förlåta oss, skall vi förlåta er. I en anda av samförstånd och kärlek skall Osiris sargade kropp av Isis åter förenas till ett, inte nödvändigtvis i det fysiska utan snarare till anden. Vi måste låta allt som har varit höra det förgångna till. Liksom den föregående avspjälkningsprocessen för drygt hundra år sedan bidrog till en positiv eller kreativ utveckling av Gyllene Gryningens tradition så är jag säker på att vi även idag kommer att föra denna ännu vidare och längre, tillsammans och var för sig. Även om vi har olika synsätt i hur denna reformation skall tillämpas i detalj är vi fortfarande barn av samma 111 strömning. Förutsättningen för denna gynsamma utveckling i Sverige är dock ömsesidig respekt och ett erkännade av varandras rätt att tolka vår traditions öde utifrån våra respektive unika utgångspunkter. Inte minst måste vi odla detta samförstånd av hänsyn till våra respektive medlemmar och till alla som söker sig till våra respektive Tempels portar.
Under det senaste året har jag känt i egregoren och strömningen att en läkande kraft allt starkare har fått verka allt mer obehindrat. Jag kanske endast inbillar mig eller har blivit offer för sentimentalt önskedrömmande. Men jag hoppas verkligen inte det och Tommys inlägg verkar uttrycka en ärlig vilja till försoning. Frågan är nu vilket nästa steg är i denna försoningsprocess i vårt eget avlånga land? Kanske kommer något att inträffa tills närmaste Kristihimmelsfärds-helg? Den som lever och hoppas får se.

S∴R∴

3 kommentarer:

Unknown sa...

Halleluja!

Kramar & L.V.X.!

:-)

Unknown sa...

Ett enkelt och bra sätt att samverka som redan är igång, är att hänga med Rising Phoenix Foundations fredsmeditation. Massor av esoteriker från olika öar arbetar redan gemensamt på de inre planen med den. Meditationen finns att ladda ner i mp3-format på http://www.rpxf.org/signup/worldpeace/index.shtml

agape
Joachim

Sincerus Renatus... sa...

Care Fra. Joachim,

Tack för tipset! Skall ta en titt på den där meditationen.

In Licht, Leben und Liebe
S:.R:.