Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

måndag 14 juli 2008

Vem är Sincerus Renatus?

o
Sincerus
Renatus är ett internet-alias som har används av mig, Tomas S., sedan årsskiftet 2007/2008. Själva orden sincerus renatus betyder ”ärligt pånyttfödd” vilket ursprungligen kan härledas till en tysk Rosenkorsisk ordensmästare och reformator vid namn Samuel Richter, vilket år 1710 skrev den klassiska skriften Bereitung des PhilosophischenSteins der Brüderschaft aus dem Orden des Gülden-und Rosen-Creutzes (”Den Sanna och Fullständiga Förberedelsen av De Vises Sten genom Guld- och Rosenkors-Orden”) . Vem är då jag som har anammat samma namn som denne store tyske alkemist?

Jag är en medelålders man som har varit aktiv inom den svenska esoteriska scenen sedan 1992. Mitt esoteriska eller ockulta intresse började något år innan detta och bara efter några månaders sökande fann jag min första kärlek, vilket jag fortfarande är trogen, den tradition som går under namnet Golden Dawn (Gyllene Gryningen). Den första organisation jag var medlem i var Rosenkors-Orden, A.M.O.R.C., men jag gick ur efter bara ett år (anledningen till det kommer jag att ta upp i en annan artikel). Genom A.M.O.R.C. kom jag i kontakt med Builders of the Adytum (B.O.T.A.), en orden som grundades av Paul Foster Case 1923.

Paul Foster Case var en Adept och för en kort period ledaren för den amerikanska avdelningen av Rosicrucian Order of Alpha et Omega, en av de två arvtagarna till Hermetic Order of the Golden Dawn (H.O.G.D.). Till skillnad från i A.M.O.R.C. kände jag mig mycket mera hemma, vilket inte är konstigt då B.O.T.A. är P.F. Cases personliga tolkning av Golden Dawn. Genom B.O.T.A. i Sverige kom jag i kontakt med Hermetic Order of the Golden Dawn, vilket det visade sig, hade haft ett Tempel i Stockholm sedan 1994!

Jag invigde mig i H.O.G.D. några månader senare under våren 1995. Sedan dess har jag varit en aktiv medlem och gradvis avancerat i det initiatoriska system som utgör Golden Dawn, vilket baserar sig på det Qabalistiska Livets Träd. 1997 startade jag ett Tempel i Västsverige, vilket har varit aktivt sedan dess. Idag är detta Tempel det enda kvarvarande i Skandinavien under direkt auktorisation av H.O.G.D. i Europa. Under alla dessa år har jag föredragit att verka i det tysta (med ett undantag) men jag har nu kommit till en punkt efter 17 år att jag är mogen att träda fram och berätta min historia och min sida av situationen.

Golden Dawns moderna historia har varit minst sagt dramatiskt och har många gånger närmat sig en såpaliknande karaktär som i sina värsta stunder närmast har liknat Jerry Springer Show. I många andra hänseenden har Golden Dawn traditionen tagit progressiva kliv i sin utveckling som närmast kan liknas ”kvantum-hopp”.

Å ena sidan har Golden Dawn-samhället sedan mitten av 1990-talet befunnit sig i ett sorgligt tillstånd av stridigheter om vem som är den ”rätta” eller ”sanna” arvtagaren till Golden Dawn, något jag har betecknat som ”Rosornas Krig”. Detta har även påverkat situationen i Sverige. Jag har tagit ställning i denna strid och kan knappast anse mig vara objektiv i frågan, men min ambition är att trots detta presentera en så sann bild som jag förmår; denna bloggen motto är således: Veritas praevalebit eller ”sanningen skall segra”.

Å andra sidan har Golden Dawn Traditionen på många sätt evolverat och i processen dels blivit korrigerad men på andra kompletterats för att fylla igen många av de luckor som tidigare har funnits på grund av saknad information. Ett exempel på detta är den Alkemistiska traditionen som idag är mycket levande inom Golden Dawn, något som ej var ett lika klart faktum för ett sekel sedan. Under de senaste decennierna har också mycket mer material blivit utgivet som på ett tydligare sätt har gjort livet lättare för både enskilda individer och magiska grupper som följer denna tradition.

Det finns således alltid två sidor till samma samma fenomen och även till samma historia som kan återberättas på olika sätt beroende vilket perspektiv man väljer att ta. Frågan om Golden Dawn är dock ett laddat ämne och därför bör man närma sig det med ett kallt huvud och med sina båda fötter stabilt mot marken; det är lätt att förlora sig där ute om man inte vet vad man ger sig in i. Men någonstans måste man ta ställning och välja en sida för ibland är de olika perspektiven oförenliga med varandra, samtidigt som man måste bibehålla ett mått av ödjmukhet.

Därför kommer jag att presentera det historiska materialet så som jag ser på saker och ting, så som jag har uppfattat det (något annat är ju omöjligt). Jag har följt denna händelseutveckling från dess tidigaste gryning fram tills idag och anser mig veta mer om vad som sker bakom kulisserna än de flesta i detta avlånga land. Allt kan jag inte redovisa på grund av mina tystnadsförpliktelser. Men det jag kan berätta består till stor del eller bekräftas av mina direktkunskaper. I vissa fall har jag själv varit direkt inblandad i vissa händelser, även om jag gör mitt bästa för att hålla mig ifrån. Därför kommer vissa saker som jag säger här på min blogg måhända falla i dålig jord hos vissa individer. Men jag måste vara ärlig och följa mitt hjärta även i saker som dessa. Dock är jag inte hågad att kasta den första stenen för jag vet att även jag inte är fri från synd.

En ambition är alltså att presentera en balanserad bild av Golden Dawns historia utifrån ett svenskt perspektiv. Ett anslag till detta finns redan i den artikel som jag kommer att presentera inom kort på denna blogg: En Introduktion till Gyllene Gryningen och Den Ärliga Sammanfattningen av Dess Historia. Förhoppningsvis kommer jag att kunna göra vissa fördjupningar i detta intressanta ämne här på denna blogg.

Men bortsätt från de mer roliga och mindre roliga sidorna av Golden Dawns historia vill jag även med denna blogg lyfta fram de ensamt positiva aspekterna, traditionen självt.

Jag är övertygad om att Gyllene Gryningens Tradition har en stark potential att vederkvicka människans själ och föra henne till sin Gud. Jag vet även att det finns ensamma själar som inte har nöjt sig med de svar de har fått från de exoteriska världsreligionerna men som samtidigt söker ett alternativ till den österländska esoteriska vägen eller söker sig bort från den ytlighet och kommersialism som kännetecknar den så kallade nyandliga rörelsen, New Age. Jag vet även att det finns flera ensamma studenter därute som redan följer Golden Dawn traditionen, eller angränsande traditioner, som måhända kan bli behjälpta av mina kunskaper och erfarenheter. Så jag erbjuder dem mina tankar om och mitt perspektiv på hur jag ser på den moderna inkarnationen av Gyllene Gryningens Tradition.

Mina förhoppningar är att denna blogg skall kunna växa till att bli en portal och resurssida till Golden Dawn och den Rosenkorsiska Traditionen (vilket G.D. utgör en förnäm representant för). Jag kommer därför att skriva några essäer om kan ses som introducerande i ämnet och ge mina egna rekommendationer, däribland till bra litteratur och länkar till intressanta web-sidor.

Sedan årsskiftet har jag varit aktiv på diverse diskussionssidor, bl.a.Yahoo-Groups och på Flashback Forum. Där har jag hunnit skriva en hel del material som omfattar religion, filosofi och esoterika. Mina ambitioner är att skriva några kortare artiklar och essäer som utgår från dessa inlägg och som förhoppningsvis kan vara till hjälp för någon ensam själ därute. En del av detta skrivna material är på engelska så några artiklar kommer att presenteras här på sitt originalspråk, även om huvudelen av denna blogg kommer att vara svensk. Fokus kommer att ligga på Sverige och vad som händer i vårt land samt även våra närmaste grannländer.

Varmt välkommen till min blogg!

Tillägg 2013-12-10

Sedan detta skrevs så är undertecknad ej längre affilierad med Hermetic Order of the Golden Dawn, the Outer Order of Rosicrucian Order of Alpha Omega® (H.O.G.D./A+O®). Min allmänna inställning i detta ämne är dock alltjämt överensstämmande med innehållet i ovan skrivna text och jag ångrar inget av det som jag tidigare har författat.

SR

Inga kommentarer: