Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

onsdag 31 december 2008

Le Grand Maîtres Kabbalah-serie

Jag brukar inte göra så värst mycket reklam om andra bloggare och deras bidrag i diskussionen angående de västerländska mysterierna, om det inte finns goda skäl för detta. Ibland har jag varit indragen i en diskussion med någon annan bloggare eller forummedlem och då lyft fram detta och skrivit genmälen här på min blogg. Sällan har jag lyft fram en annans bidrag i dess egen rätt. Idag tänker jag göra ett undantag, av tre anledningar:
  1. Författaren skriver väldigt bra essäer som både är innehållsrika och genomarbetade; han vet vad han pratar om.
  2. Han skriver på svenska; det behövs fler svenska författare och de få som finns inom detta ämne behöver lyftas fram.
  3. Han är någon jag har stor respekt för både som medmänniska och som författare; det är en trevlig kille som jag har haft många givande samtal med både på forum och privat.
Jag pratar om Le Grand Maître som blog. Le Grand Maître är en svensk historieforskare, bosatt i Malmö, som tillika är praktiserande sufisk mystiker med förkärlek till Qabalah och Hermeticism, i synnerhet den franska Martinistiska och Rosenkorsiska traditionen. Han är en av de mest kunniga i området som jag har haft förmånen att prata med och jag har lärt mig mycket av honom angående den franska traditionen. Han har givit mig många fingervisningar som jag har följt upp, vilket bl.a. resulterade i min något långa essä om den franska esoteriska traditionen.

Le Grand Maîtres blog är fylld med intressant information som spänner sig från Sufism, över ämnesområden såsom Gnosticism, Rosenkorstraditionen, Golden Dawn och Qabalah, vidare över religion, traditionalism, psykologi och mycket mera. Kort och gott ämnen som jag själv vurmar för.

Vad jag i synnerhet skulle vilja lyfta fram här är hans mycket välskrivna och oerhört informativa serie om Kabbalah, i synnerhet de essäer som avhandlar dess syn på Ondskan - Sitra Ahra och Qlippoth.

Vad jag vet så håller Le Grand Maître på att skriva en avhandling om den esoteriska traditionen, utifrån ett svenskt perspektiv. Jag ser verkligen fram mot att få läsa denna. Sverige är ju tämligen svältfödd på seriösa avhandlingar om esoterik. De få vi har sett kommer från Susanna Åkerman och Henrik Bogdan, som båda är verksamma inom universitetsvärlden. Jag ser fram emot att se en ny stjärna tändas på denna himmel.

S.R.

Inga kommentarer: