Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

torsdag 24 mars 2011

Golden Dawn och Aristoteles lära om Elementen

o

För ett tag sedan fick jag en fråga angående hur det kommer sig att Golden Dawn Traditionen placerar De Fyra Elementen på det sätt som görs i förhållande till väderstrecken, vilket frågeställaren ansåg vara unikt just för denna Tradition; Luft med Öster, Eld med Söder, Vatten med Väster, samt Jord med Norr.

Frågeställaren ifrågasatte Elementens attribuering till väderstrecken enligt detta arrangemang och förordade istället den lära som baserar sig på Aristoteles system av kvaliteter, dvs. torrt, fuktigt, hett och kallt, enligt arrangemanget nedan:


Detta arrangemang flyttar således på Elementen Vatten och Jord och får dem att byta plats med varandra, i enlighet med de diagonala tillskrivningarna av ”fuktigt & torrt” (Nordväst & Sydväst) samt ”varmt & kallt” (Sydost & Nordost). Jag anser dock att det finns en poäng med Golden Dawns korrespondens mellan Elementen och väderstrecken som jag presenterade ovan, vilket jag vill utveckla en aning.

Angående varför Jord bör associeras med Norr förklaras med att detta väderstreck är platsen för det största symboliska mörkret. Man kan se på de fyra väderstrecken som Solens resa under ett helt dygn, med soluppgången i Öster (Tempererat – Luft och Gult), solen i sin höjdpunkt i Söder (Intensivt – Eld och Rött), solen i sin nedgång (Tempererat – Vatten och blått), samt solen i sin lägsta punkt under horisonten eller i jorden (Inaktivt/passivt – Jord och Svart).

På samma sätt associeras årstiderna med de fyra Elementen; den tempererade Våren med Luft (det astrologiska/astronomiska nyåret där Solen ”föds” eller ”stiger upp” ur sin mörka dvala om vintern), den heta Sommaren med Eld (den varmaste årstiden), den tempererade Hösten med Vatten (den tid när Solen ”stiger ned” och går in i en nedbrytande ”döds-fas”, en årstid som ofta upplevs som fuktig och regnig), samt slutligen den kalla Vintern (den tid där solen är i sin mörka dvala och återigen befruktas vid vintersolståndet och tillåts gro fram till dess födelse vid vårddagjämningen).

En annan aspekt av det hela förklaras av den tantriska yoga-teorin om Tattwas eller Elementen (se illustration till höger). De utvecklas i ordningen Ande, Luft, Eld, Vatten och Jord. Tattwas är ju enligt detta österländska system ett uttryck för Solens prana (L.V.X. eller livskraft); för att återkoppla till Solens färd under dygnets fyra faser så ser man återigen denna följdordning från Öster och Luft till Norr och Jord i medsols ordning.

Det aristoteliska konceptet med Elementens ”dubbla kvalitéter” är Golden Dawn initierade väl förtrogna med – detta lärs ut redan till Neofyter. Men vi tillskriver inte det några väderstreck (vilket jag inte har hittat några referenser till att Aristoteles skulle ha gjort heller) och placerar inte direkt ut dem i Tempelrummet. Detta arrangemant över Elementen används mer som en alkemistisk illustration och tankebild om Elementens cirkulation och växlande karaktär.

Dock finns det ett viss antydan att man kanske gör det indirekt ändå i ett traditionellt Golden Dawn Tempel; i Salens hörn placerar man ut Horus Fyra Barn (de egyptiska kanopiska gudarna), vilket kanske något slentrianmässigt har associeras med Elementen. Det intressanta är att Jord och Vatten byter plats i Salen (Luft i Nordost, Eld i Sydost, Jord i Sydväst, och Vatten i Nordväst). Detta kan kanske istället vara en hänvisning till kvaliteterna: Imeshet i Nordost = fuktiget, Tuamataf i Sydost = hetta, Hapi i Sydväst = torrhet, och Kabexnuf i Nordväst = kyla. Vrider man detta arrangemang 45 grader i medsols riktning hamnar Elementen exakt som i Aristoteles system.

De Kanopiska Gudarna

Dock placerar man symboliskt i samma Sal Elementen i väderstrecken på det sätt som jag beskrev tidigare. Alltså betonar man den Solara kvalitéten i tillvaron. I mina ögon representerar de ”dubbla” kvaliteterna och kanopiska gudarna mer sinnliga aspekter av Elementen, medan det andra arrangemanget med Solens färd runt jorden och Tattwas succession belyser en mera exalterad och ”pranisk” eller ”eterisk” aspekt av Elementen.

S∴R∴

5 kommentarer:

Fr. A. sa...

Nice. I've worked with the Mappa Mundi for decades. And it is not commonly known that the Canopics are to some extent its source of origination.

Fr. A. sa...

Well, I should have translated first and not simply glanced at the pictures.

I do disagree with the version of Mappa Mundi presented here.

However, there is a resolution to it and there is evidence of some folks understanding the correct correspondences in the RR et AC.

Sincerus Renatus... sa...

Care Fra. A.M.,

But this post discusses the Aristotelian theory of Elements (the double qualities attributed to each Element) and its possible relation to the Canopic Gods. It doesn't discuss the Mappa Mundi, if by this you are referring to the medieval European maps of the world.

Perhaps the Google translator did a terrible job here?

In Licht, Leben und Liebe,
S:.R:.

Fr. A. sa...

Ave frater,

Google "Mappa Mundi" but add "humors" to the search and you will find a diagram nearly identical with the Aristotelian diagram. There are several versions. Most are exoteric versions and hide the true dynamics. Several articles will discuss its relationship to the Canopics... which it is based on, originally. Sort of borrowed by the Greeks per se.

It is an outstanding source for Healing whether by Alchemy or most Western Alternative Healing systems but is rarely depicted with the Initiate's attributions of Elements and Qualities.

This diagram is used to explain the "Distillation" of the Elements and the various Pneumoia (as well as the 4 humors)... Pneuma Physikon, Pneuma Zotikon, Pneuma Pschikon that together make up the Vigor Vitae or Vital Force.

The errors of Galen and Aristotle need to be corrected, but this simple diagram contains very esoteric information, and is worthy of prolonged study...

A good mundane discussion by Homeopath Misha Norland can be found here:

http://www.alternative-training.com/uploads/origins_of_the_mappa_mundi_1.pdf

Sincerus Renatus... sa...

Care Fra. A.M.,

O.k. Thank's for the tip. I wasn't aware of this system or that this arrangement was in use by homeopathy. Thank you for pointing me to this direction.

Yes, you are correct. The Homeopathian Mappa Mundi method seems to be quite different from the one proposed by Aristoteles. But it is the Aristotelian system that is taught in the First Knowledge Lecture of the Golden Dawn, not the one as proposed by homeopathy.

Looking at the Mappa Mundi one immediately sees that it follows the Tetragrammatic sequence of Elements in a clock-wise order. Also the combinations of Elemental "qualities" are double, not single as in Aristoteles system (where each Element is the combined form of the qualities).

Still I would be hesitant in changing Aristoteles system as it is used in Alchemy, and traditionally in the Golden Dawn.

In Licht, Leben und Liebe,
S:.R:.