Fama Fraternitatis - 1614

Wiewohl wir nun wohl wissen, daß es umb ein ziemliches noch nicht an dem, da wieder unserm Verlangen oder auch anderer Hoffnung mit allgemeiner Reformation divini et humani, solle genug geschehen, ist es doch nicht unbillich, daß, ehe die Sonne auffgehet, sie zuvor ein HELL oder dunkel liecht in den Himmel bringt und unter dessen etliche wenige, die sich werden angeben, zusammen tretten, unsere Fraternitet mit der Zahl und Ansehen des gewünschten und von Fr.R.C. fürgeschriebenen Philosophischen Canons, einen glücklichen Anfang machen oder ja in unserer Schätz (die uns nimmermehr aufgehen können) mit uns in Demut und Liebe genießen die Mühsamkeit dieser Welt überzuckern und in den Wunderwerken Gottes nicht also blind umbgehen.

Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av
MORGONRODNADENS ljus. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk.

Howbeit we know after a time there will now be a general reformation, both of divine and humane things, according to our desire, and the expectation of others: for it is fitting, that before the rising of the Sun, there should appear and break forth AURORA, or some clearness, or divine light in the sky; and so in the mean time some few, which shall give their names, may joyn together, thereby to increase the number and respect of our Fraternity, and make a happy and wished for beginning of our Philosophical Canons, prescribed to us by our brother R.C. and be partakers with us of our treasures (which never can fail or be wasted) in all humility, and love to be eased of this worlds labor, and not walk so blindly in the knowledge of the wonderful works of God.

Definition

Det brittiska ordenssällskapet Hermetic Order of the Golden Dawn och den tyska Frimurarlogen L'Aurore Naissante, vilket grundades i London 1888 respektive Frankfurt-am-Main 1807, delade på samma hebreiska namn Chevrah Zerach Bequr Aur, förevisat i gyllene gult vid bloggens huvud, vilket ordagrannt kan översättas till “Stigande Gryningsljusets Sällskap”. Denna tyska Rosenkorsiska Frimurarloge i Frankfurt, vilket måste anses vara det ursprungliga modertemplet till GOLDEN DAWN, kallade sig på tyska även Loge sur Aufgehenden Morgenröthe, vilket kan översättas till “Gryende Morgonrodnadens Loge”. Detta skiljer sig åt från den engelska seden att översätta orden Bequr Aur till “Golden Dawn” eller “Gyllene Gryningen”. Med anledning av Rosenkorstraditionens tyska ursprung är en mer korrekt översättning av Bequr Aur, genom franskans L'Aurore Naissante och tyskans Aufgehenden Morgenröthe, inget annat än GRYENDE MORGONRODNADEN. Denna hänvisning till ett stigande gryningsljus, morgonrodnad eller aurora är en klar hänvisning till den allmäna reformationen omnämnt i det ovan citerade stycket från Fama Fraternitatis. Denna blogg har dock valt att behålla den försvenskade anglo-saxiska termen GYLLENE GRYNINGEN för att denna, invand som den är, lättare associeras med den Rosenkorsiska tradition som här ämnas att framställas.

Licht, Leben, Liebe

torsdag 19 december 2013

Aurora Nascente in HyperboreaETT INTRESSANT astronomiskt fenomen sker just nu som har signifikans för oss nordbor. Solen, vårt solsystems hjärta, har liksom alla hjärtan en egen hjärtrytm. Det slår med ett slag vart 11:e år. Vetenskapsmännen, vilket har observerat detta fenomen sedan Galileos dagar, kallar detta fenomen för den solara cykeln. När Det Stora Hjärtat slår så vänder dess poler polaritet, byter plats så att säga, vilket skapar våldsamma solstormar. Parallellt med detta verkar norrskenen vara som allra mest aktiva vart 11:e år, sammanfallande med vårt solara hjärtas rytm. Forskare ser naturligtvis ett samband mellan dessa fenomen och denna solcykel ty ett norrsken är intet annat än solstormar vars efterföljande solvindar träffar jordens atmosfär och orsakar detta fenomen när elektronerna möter atmosfären.

Solens hjärtslag
Norrskenet har givits det latinska namnet Aurora borealis, eller helt enkelt Aurora, döpt efter den romerska morgonrodnadens gudinnan med samma namn. Den Rosenkorsiska traditionen lägger mycket vikt vid den reformativa principen, vars namn myntades av den stora tyske Rosenkorsiske filosofen Jakob Böhme när han skrev sitt första verk år 1612 med den tyska titeln Morgenröte im Aufgang, vilket på latin kallades Aurora nascente eller Aurora consurgens. Denna titel kan översättas till svenskan som ”Den Gryende Morgonrodnaden. Två år senare publicerade det Rosenkorsiska brödraskapet sitt första manifest med titeln Fama Fraternitatis, vilket mot slutet statuerar följande:
Vi vet dock att det enligt vår åstundan och andras förväntningar efter någon tid kommer en allmän reformation av både gudomliga och mänskliga ting. Ty innan solen går upp, upplyses himlen av MORGONRODNADENS LJUS. I väntan på denna reformation församlas några få som med sitt antal skall utöka vårt brödraskap, höja dess anseende och stärka dess förhoppningar och ge de av Fr.R.C. (Christian Rosenkreutz) föreskrivna Filosofiska Canons en lycklig begynnelse. I all ödmjukhet och kärlek skall dessa nytillkomna tillsammans med oss dela våra skatter, som aldrig skall förgås, och så lindra denna världens möda och inte längre vandra ovetande om kunskapen om Guds underbara verk. (Fama Fraternitatis – 1614, översättning av Ö. Römier)
Intressant att nämna i detta sammanhang är att den Rosenkorsiska traditionen påbjuder en allmän reformationscykel om 111 år, vilket bryts ner i mindre reformationer om ett decennium. Detta verkar överensstämma ganska så väl med Solens hjärtrytm om 11 år. Faktum är att denna Orden i sin svenska tappning, vilket numera kallar sig Hermetiska Orden av Den Gryende Morgonrodnaden, nyligen har genomfört en dylik mindre decenniell reformation. Årskiftet 2013-14 utgör en tid då vårt solara hjärta slår sitt slag igen och Aurora borealis uppenbarar sig igen som starkast, förebående en Nordisk Gryende Morgonrodnad – Aurora Nascente in Hyperborea!

S∴R∴

2 kommentarer:

Fra. M.S.M. sa...

This is very interesting, indeed!

Imperator David Griffin sa...

It is a great pleasure to welcome yet another traditional order in the greater Golden Dawn community. This is actually quite important, considering how post-modernists repeatedly attempt to misportray their faction as the entire Golden Dawn community, as though no traditional GD orders exist at all!